Komitet Rewitalizacji

Skład Komitetu Rewitalizacji:

 • Mariusz Staszewski - Przewodniczący Komitetu
 • Małgorzata Sawko - Wiceprzewodnicząca Komitetu
 • Tomasz Bernacki
 • Tomasz Brzęczek
 • Alina Danes
 • Justyna Iwankiewicz
 • Miłosz Janczewski
 • Katarzyna Krzyżanowska
 • Jacek Wezgraj
 • Monika Widocka
 • Krystyna Witczak

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji


Protokoły spotkań Komitetu Rewitalizacji:

 1. Spotkanie inauguracyjne w dniu 20 sierpnia 2018 r.
 2. Spotkanie w dniu 14 września 2018 r.
 3. Spotkanie w dniu 5 listopada 2018 r.
 4. Spotkanie w dniu 28 stycznia 2019 r.
 5. Spotkanie w dniu 25 lutego 2019 r.