Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie prac projektowych nad Uchwałą Krajobrazową dla miasta Koszalina

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie prac projektowych nad Uchwałą Krajobrazową dla miasta Koszalina. Badanie odbyło się w dniach od 13 do 28 lutego 2018 r.

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie prac projektowych nad Uchwałą Krajobrazową dla miasta Koszalina