Podsumowanie I etapu konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic

Szanowni Państwo,

w dniach 14 - 27 marca 2017 roku odbyła się pierwsza część konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Adolfa Warskiego oraz Dbrowszczaków. Serdecznie dzięujemy wszystkim mieszkańcom za udział i zaangażowanie w kosultacje. W wyniku konsultacji złożono 330 ankiet konsultacyjnych, w których zgłoszono 246 propozycji nowych nazw ulic. Pełny raport z konsultacji do pobrania tutaj, a poniżej wykaz propozycji nowych nazw zgłoszonych dla poszczególnych ulic.

Wykaz propozycji nowych nazw ulic

Raport z pierwszej części konsultacji społecznych.

Obecnie zgłoszone propozycje weryfikowane są przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów.