Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic - II etap

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Koszalina

w sprawie drugiego etapu konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Adolfa Warskiego i Dąbrowszczaków w Koszalinie.

Na podstawie § 7 pkt. 4 Zarządzenia Nr 401/1445/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Dąbrowszczaków i Adolfa Warskiego ogłasza się termin drugiego etapu konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic w Koszalinie 16 – 29 maja 2017 roku. Ankiety konsultacyjne wybór nowej nazwy ulicy będzie można złożyć w punktach konsultacyjnych: 1) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7;

2) Sklep Sano, ul. Zubrzyckiego 2;

3) Klub Osiedlowy KSM „Na Skarpie”, ul. Na Skarpie 17

4) Sklep Sano, ul. Gierczak 3

albo elektronicznie na stronie obywatelski.koszalin.pl.

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Piotr Jedliński

Prezydent Miasta Koszalina