Konsultacje w sprawie Stadionu Gwardii

Szanowni Państwo,

serdecznie dziekujemy za aktywny udział w konsultacjach w sprawie przyszłości Stadionu im. St. Figasa przy ul. Fałata 3, jednocześnie informuję, że wkrótce odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, działaczami sportowymi i przedstawicielami środowiska sportowego, na którym przedstawimy wyniki konsultacji, porozmawiamy o koncepcji stadionu.

Raport z konsultacji w sprawie przyszłości Stadionu im. St. Figasa przy ul. Fałata 3