Archiwum

Budżet Obywatelski 2015 - Wyniki

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok odbyły się od 9 do 22 czerwca 2014 roku za pośrednictwem portalu obywatelski.koszalin.pl oraz w 36 punktach konsultacyjnych na terenie Koszalina.

W czasie konsultacji oddano 18 569 głosów. W tym - drogą elektroniczną oddano 7 415 głosów, a za pośrednictwem tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 11 154 głosy.

Strategia Rozwoju Koszalina

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że powołany przeze mnie Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalina zakończył prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Koszalina. Uwzględniliśmy opinie mieszkańców uzyskane  w badaniu przeprowadzonym przez Urząd Miejski  w  czerwcu 2012 r. oraz uwagi i opinie zgłoszone podczas konsultacji społecznych „Diagnozy społeczno – gospodarczej miasta Koszalina” oraz „Założeń strategicznych” przeprowadzonych w październiku 2012 r.