Terminarz Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Czerwiec (1-30) – składanie projektów, zgłaszanie chęci udziału w Radzie Budżetu Obywatelskiego, spotkania z mieszkańcami, kampania informacyjna;

Lipiec - wybór członków Rady Budżetu Obywatelskiego;

Lipiec/Wrzesień – merytoryczna ocena projektów przez Urząd Miejski;

Październik – obrady Rady Budżetu Obywatelskiego / wybór projektów przedłożonych pod głosowanie;

Listopad – konsultacje społeczne nad Koszalińskim Budżetem Obywatelskim (głosowanie), kampania informacyjna;

Grudzień - ogłoszenie wyników Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.