Regulamin Forum: Page 2 z 2

Postanowienia końcowe

12. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronie „Obywatelski Koszalin”. Administrator obowiązany jest powiadomić użytkowników o każdej zmianie regulaminu.

13. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się z niemożliwością korzystania z Forum.

Zasady Netykiety

1. Twój podpis (signature) nie powinien przekraczać czterech linii. Osoby korzystające z komercyjnych łącz modemowych (i nie tylko) płacą za każdy bajt przesłanych im informacji.

2. Niedopuszczalne jest posługiwanie się listami/grupami dyskusyjnymi w celach komercyjnych z wyjatkiem list/grup o takim własnie przeznaczeniu [pl.ogloszenia.*, pl.praca.*, hierarchia *.biz*].

3. Swoim prywatnym animozjom dawaj wyraz wyłącznie w listach prywatnych. Nie ma nic bardziej denerwującego i żenujacego niż oglądanie grona publicznie wyzywających się osób.]

4. Odpisując na list, nie cytuj go w całości, a zostaw tylko to co niezbędne, a do czego odnosi się Twój komentarz. Szczególnie naganne jest cytowanie czyjegoś podpisu (sygnaturki). Równie godne potępienia jest zacytowanie listu po to tylko, by dodac pod nim tekst w stylu: "zgadzam się z tym", "też tak myslę". Z drugiej strony nie popadaj w skrajność i nie unikaj cytowania jako takiego w ogóle. Często jest ono niezbędne do zrozumienia o co właściwie w Twoim komentarzu chodzi. Należy także, umiescić na początku cytatu informacje o jego autorze. Sam cytat powinien zawsze poprzedzać Twój komentarz.

5. Pisz rzeczowo i konkretnie, tak ażeby każdy Cię zrozumiał.

6. Swoje opinie wyrażaj zawsze w sposób kulturalny.

7. Zwracaj uwagę raczej bezpośrednio danej osobie niż publicznie (zostanie lepiej odebrana i nie jako atak), chyba że jest to osoba już wyjątkowo łamiąca wszelkie reguły (i robi to też publicznie) i po wcześniej osobiście zwróconej jej uwadze nie zareaguje.

Regulamin Forum - wersja .pdf