Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic

Konsultacje w sprawie zaminy nazw ulic Ignacego Kuczkowskiego, Wery Kostrzewy, Henryka Jagoszewskiego i Władysława Spasowskiego.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Ignacego Kuczkowskiego,

2. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Wery Kostrzewy,

3. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Henryka Jagoszewskiego,

4. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Władysława Spasowskiego.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalinaw sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nazwy ulic Ignacego Kuczkowskiego, Wery Kostrzewy, Henryka Jagoszewskiego, Władysława Spasowskiego.

6. Zgłoś nową nazwę ulicy  Ignacego Kuczkowskiego, Wery Kostrzewy, Henryka Jagoszewskiego, Władysława Spasowskiego.

7. Podsumowanie I etapu konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic Ignacego Kuczkowskiego, Wery Kostrzewy, Henryka Jagoszewskiego, Władysława Spasowskiego

8. Wyniki konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic Oskara Lange, Lucjana Szenwalda, Wery Kostrzewy, Ignacego Kuczkowskiego, Henryka Jagoszewskiego i Władysława Spasowskiego
Konsultacje w sprawie zaminy nazw ulic Oskara Lange i Lucjana Szenwalda

1. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Lucjana Szenwalda i Oskara Lange

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Oskara Lange i Lucjana Szenwalda

3. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

4. Zgłoś nową nazwę ulicy Oskara Lange i Lucjana Szenwalda

5. Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych


Konsultacje w sprawie zaminy nazw ulic Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Adolfa Warskiego i Dąbrowszczaków

1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Dąbrowszczaków i Adolfa Warskiego

2. Harmonogram konsultacji

3. Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

4. Zgłoszenia propozycji nowych nazw ulic!

5. Najważniejsze informacje o konsultacjach

6. Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych

7. Ogłoszenie Prezydenta Miasta o II etapie konsultacji

8. Głosowanie na nowe nazwy ulic

9. Wyniki konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic