Jak głosować

Szanowni Państwo,

w tegorocznej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego możecie Państwo głosować w jednym z 36 punktów na terenie miasta oraz za pomocą ankiety elektronicznej.

Każdy z mieszkańców miasta może wybrać od jednego do sześciu projektów, nie więcej jednak niż trzy projektu w każdej z grup. Ważne będą głosy z zaznaczonym co najmniej jednym projektem.

Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. W głosowaniu można brać udział tylko raz.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!