Budżet Obywatelski 2015 - Realizacja projektów

1. OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE KOSZALIN

ul. Gnieźnieńska 8, teren Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

Komórka odpowiedzialna: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego

Projekt budowy obserwatorium będzie gotowy do końca maja. Realizacja do końca 2015 roku. 

Szkolne Obserwatorium Astronomiczne o funkcji edukacyjnej dostępne dla uczniów i mieszkańców Koszalina w tym:

1.Budynek  obserwatorium 

-  wydzielona pracownia o powierzchni ok. 8 - 10  m2  

-  sala główna, dydaktyczna o powierzchni na ok. 30 osób

-  pomieszczenie sanitarne – zgodnie z wymogami

-  pomieszczenie magazynowe

-  budynek powinien posiadać kopułę astronomiczną (głębokie niebo) wraz z tarasem, z  którego będzie można prowadzić obserwację nieba z przenośnego sprzętu.

2.Wolnostojąca kopuła astronomiczna .

Kopuła wolnostojąca ma być posadowiona na terenie przyległym do obserwatorium a jej lokalizacja powinna stworzyć możliwość wykonania jej  w II etapie realizacji zadania . 

3.Zagospodarowanie terenu

- ogrodzenie

- oświetlenie zewnętrzne

- komunikacja

- monitoring

2. BEZPIECZNE MIASTECZKO - BEZPIECZNE DZIECI

Komórka odpowiedzialna : Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego

Trwają prace koncepcyjno-projektowe.

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2015 r.


3. OD MALUCHA DO SENIORA - OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI RODZINNEJ

Komórka odpowiedzialna : Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego

Trwają prace koncepcyjno-projektowe.

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2015 r.


4. PIERWSZY W KOSZALINIE INTEGRACYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SPRAWNYCH - DAJMY DZIECIOM RADOŚĆ ZE WSPÓLNEJ ZABAWY

Komórka odpowiedzialna : Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego

Trwają prace koncepcyjno-projektowe.

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2015 r.

5. GÓRA CHEŁMSKA - NAJLEPSZE MIEJSCE DLA ROWERÓW, SPACERÓW I NORDIC WALKING

Komórka odpowiedzialna: Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji

Trwają prace koncepcyjno-projektowe.