Zgłoś nową nazwę ulicy Ignacego Kuczkowskiego, Wery Kostrzewy, Henryka Jagoszewskiego, Władysława Spasowskiego.

Wytyczne dotyczące nadawania nazw ulicom i placom w mieście Koszalin (na podstawie Uchwały Nr VIII/66/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z 15 marca 2007 roku)

    1. Nazwa ulicy nie może przekraczać 30 znaków komputerowych.
    2. Przy ustalaniu nazw ulic, placów i parków należy uwzględnić:
        a) istniejące nazwy obiektów,
        b) położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcje historyczno–gospodarczą, oraz charakter najbliższej okolicy,
        c) cechy charakterystyczne dla danej ulicy,
        d) charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie,
        e) jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie miasta.
    3. Nie należy nadawać nazw:
        a) już zastosowanych jako nazwy innych ulic, ani też nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów występujących w istniejących nazwach ulic,
        b) zawierających w sobie elementy i skojarzenia o negatywnym znaczeniu.
    4. Należy unikać nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących.
    5. Nowe nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadane wcześniej niż po upływie 5 lat od daty śmierci upamiętnianej osoby
    6. Nazwy ulic i placów podawane są według zasad pisowni polskiej. W szczególności:
        a) nazwy posiadające formę przymiotnikową zapisuje się w pierwszym przypadku,
        b) nazwy pochodzące od imion i nazwisk określonych osób zapisuje się w drugim przypadku podając na pierwszym miejscu imię. Przy nazwisku lub nazwie dwuczłonowej między wyrazami umieszcza się myślnik,
        c) nazwy pochodzące od rzeczowników nie posiadające formy przymiotnikowej, zapisuje się w drugim przypadku,
        d) nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk niepolskich powinny zachować oryginalną pisownię, o ile są pisane alfabetem łacińskim. W innym przypadku winny być zapisane według pisowni polskiej z zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.
    7. Nazwy ulic nie mogą propagować komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 744)

Propozycje nowych nazw ulic prosimy składać w terminie od 21 do 28 lipca 2017 roku w punktach konsultacyjnych:

1) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7;

2) Sklep wędkarski Spinner, ul. Władysława IV 113B, Koszalin

3) Cukiernia Pielesiak, ul. Jagoszewskiego 7b, Koszalin

4) Sklep „Żabka”, ul. Władysława Spasowskiego 5, Koszalin

5) Sklep „Sano”, ul. Śniadeckich 31, Koszalin

albo elektronicznie na stronie www.obywatelski.koszalin.pl

Zgłoś swoje promozycje poprzez formularz on-line, klikając w poniższe nazwy ulic:

  • Ignacego Kuczkowskiego
  • Wery Kostrzewy
  • Henryka Jagoszewskiego
  • Władysława Spasowskiego