Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne - zmiana nazw ulic Oskara Lange i L. Szenwalda

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy mieszkańców ulicy Oskara Langego i Lucjana Szenwalda, na spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany nazw ulic.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2017 roku o godzinie 17.00 na Politechnice Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

Konieczność zmiany nazw ulic wynika z obowiązku nałożonego na samorząd miasta Koszalina przez ustawę z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 poz 744). Zgodnie z jej zapisami do 1 września 2017 roku samorząd miasta Koszalina, zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego - jest zobowiązany do zmiany nazwy ulicy Oskara Lange i Lucjana Szenwalda.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie harmonogram konsultacji, a także wyjaśnione zostaną zasady wprowadzania zmian.

Podczas spotkanie będzie możliwość zgłaszania propozycji nowej nazwy ulicy, przy której mieszkacie.