Rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego!

Rusza nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Projekty należy składać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do zarządzenia,w terminie od dnia 18 maja do dnia 15 czerwca 2015 r.,
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie – w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w Biurze Komunikacji Społecznej pok. 202 i 203 lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres: tomasz.nowe@um.koszalin.pl.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i zgłoś projekt!