„Program Rozwoju Turystyki dla miasta Koszalina na lata 2017-2021"

W związku z realizacją dokumentu pn.: „Program Rozwoju Turystyki dla miasta Koszalina na lata 2017-2021. Aktualizacja zapisów Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Koszalina na lata 2013 – 2016 wraz z nowymi rozwiązaniami.” Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Prosimy o wypełnienie ankiet:

- Analiza pozytywnych oraz negatywnych aspektów budowy obwodnicy Koszalina w ciągu drogi krajowej S-6 i ich wpływu na turystykę

- Analiza SWOT funkcji turystycznej miasta Koszalina

oraz

w przypadku chęci zgłoszenia własnego projektu wypełnienie poniższego formularza:

- Karta projektu do Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017-2021