Podsumowanie konsultacji w sprawie działania Komitetu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - Gminny Program Rewitalizacji. Podsumowanie konsultacji w załączniku.

Podsumowanie konsultacji


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji