Podsumowanie konsultacji projektu uchwały w sprawie procedury inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Miasta Koszalina

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy podsumowanie konsultacji projektu uchwały w sprawie procedury inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Miasta Koszalina. Przedstawiamy także projekt uchwały, który był konsultowany oraz projekt uchwały uwzględniający poprawki. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach.

Podsumowanie konsultacji

Pierwszy projekt uchwały w sprawie procedury inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Miasta Koszalina

Poprawiony projekt uchwały w sprawie procedury inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Miasta Koszalina