Podsumowanie konsultacji dotyczących Koszalińskiej Rady Seniorów

W dniach 6-20 maja 2014 roku odbyły się konsultacje dotyczące powołania Koszalińskiej Rady Seniorów. Wzięło w nich udział 170 osób, które w ankiecie konsultacyjnej  przedstawiły swoje opinie i pomysły, jak powinna być zorganizowana Koszalińska Rada Seniorów. Opinie mieszkańców stanowić będą podstawę do przygotowania projektu statutu Rady.

Podsumowanie konsultacji do podbrania poniżej:

Koszalińska Rada Seniorów - podsumowanie konsultacji