Koszalińska Rada Seniorów pierwszej kadencji

Koszalińska Rada Seniorów pierwszej kadencji

 

31 marca 2015 r., podczas pierwszego posiedzenia Koszalińskiej Rady Seniorów wybrano przewodniczącą Rady i jej wiceprzewodniczącego. Radzie w najbliższej kadencji przewodniczyć będzie pani Genowefa Charkiewicz (przewodniczyła wcześniej Radzie Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta) oraz Jan Bętkowski, który został wiceprzewodniczącym Rady. Kolejne posiedzenie rady odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.

Zgodnie ze Statutem Koszalińskiej Rady Seniorów do Rady weszło 15 osób,
w tym:

  • 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Koszalinie:

1)      Tadeusz Lenartowicz

2)      Maria Adamczyk

3)      Urszula Kostuch

  • 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Koszalina:

1)      Genowefa Charkiewicz

2)      Irena Sochańska – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

3)      gen. bryg. Mirosław Siedlecki

  • przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Koszalińskiej,

1)      Jadwiga Litwin

  • 8 osób pochodzących z publicznego naboru:

1)      Jan Bętkowski

2)      Tadeusz Motyczyński

3)      Krystyna Stobiecka

4)      Jerzy Musiał

5)       Alojzy Biront

6)      Aniela Przewdziękowska

7)      Stanisław Woźniak

8)      Anna Komadowska.

 

Koszalińska Rada Seniorów – geneza

Rady Seniorów funkcjonują już w kilkunastu miastach w Polsce, między innymi w Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Nowym Sączu, Szczecinie, Koninie, czy Legionowie. Od 31 marca 2015 roku Rada Seniorów rozpocznie oficjalnie swoją działalność w Koszalinie.

 

Dlaczego w Koszalinie?

Od 30 listopada 2013 roku obowiązuje nowy przepis ustawy o samorządzie gminy – art. 5c, który pozwala powołać nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowisko osób starszych – gminną radę seniorów.

Z wnioskiem o powołanie Rady Seniorów zwracali się sami zainteresowani, którzy przy okazji wprowadzenia Programu „Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny” dopytywali się, kiedy zostanie utworzona Rada Seniorów. 

 

Cele powołania Rady Seniorów:

- zwiększenie działań poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta, w tym szczególnie seniorami

- powołanie Miejskiej Rady Seniorów zagwarantować ma partycypację, tj. włączać osoby starsze w życie społeczne, zaktywizować oraz wykorzystać ich potencjał, doświadczenie
i kreatywność

- ułatwiać codzienne życie seniorów w Koszalinie

- seniorzy poprzez Radę dostaną prawo konsultowania danych dokumentów, zgłaszania uwag, zgłaszania własnych inicjatyw.

 

Podsumowanie konsultacji

Między 6 a 20 maja 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów.  Do Biura Komunikacji Społecznej we wskazanym terminie wpłynęło w sumie 170 ankiet. W tym 27 drogą elektroniczną, a 143 złożono bezpośrednio
w Biurze Komunikacji Społecznej. Na podstawie zgłoszonych uwag przygotowana została uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie, która podjęta została 25 września 2014 roku.

 

Wybory do Koszalińskiej Rady Seniorów

Wybory do Koszalińskiej Rady Seniorów odbyły się 16 lutego 2015 roku w godzinach 14.00 – 17.00 w Filharmonii Koszalińskiej przy ulicy Piastowskiej 2. Uprawnionych do udziału
w wyborach było 27 543 mieszkańców Koszalina, którzy ukończyli 60 rok życia. W wyborach wzięło udział 515 osób, które wybrały ośmiu członków Koszalińskiej Rady Seniorów pochodzących z publicznego naboru.

Podczas głosowania w wyborach do Koszalińskiej Rady Seniorów, dwóch kandydatów Jankowska Helena i Komadowska Anna, otrzymały jednakową liczbę głosów uprawniającą do przyznania im członkostwa w Radzie.

W związku z powyższym w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie przeprowadzone zostało losowanie, decydujące o pierwszeństwie wyboru do Rady. W wyniku losowania do Koszalińskiej Rady Seniorów wybrana została Pani Anna Komadowska.

Ponadto w skład Rady weszło trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Koszalinie, którzy powołani zostali Uchwałą Nr V/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Koszalinie do Rady Seniorów. Trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta, którzy powołani zostali na podstawie Zarządzenia  Nr 41/140/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów. A także przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Koszalińskiej.