Konsultacje społeczne - Program Rozwoju Sportu Koszalina

Szanowni Państwo,

w imieniu Przemysława Krzyżanowskiego - Przewodniczącego Zespołu ds. Programu Rozwoju Sportu Koszalina do 2020, Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie w ramach tzw. "konsultacji społecznych", w celu konfrontacji opracowywanego Programu, ewentualnych uwag przed przyjęciem ostatecznej wersji dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie w dniu 30 września br. o godz. 14:00.

Spotkanie ma charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich mieszkańców Koszalina.

Osobami referującymi PRS Koszalina do 2020 będą eksperci - dr hab. Piotr Godlewski - PWSZ Koszalin, prof AWFiS Gdańsk oraz dr Agnieszka Połaniecka - PWSZ Koszalin.

Program

Formularz

Zapraszamy