Konsultacje społeczne - Program Rozwoju Kultury Koszalina do 2028 roku

Szanowni Państwo,

w imieniu Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina Przemysława Krzyżanowskiego - Przewodniczącego Zespołu ds. Programu Rozwoju Kultury, zapraszamy do konsultacji społecznych.

Prace nad Programem Rozwoju Kultury rozpoczęły się w październiku 2015 roku. Program został przygotowany przez Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Kultury, w skład którego weszli przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, Rady Miejskiej oraz przedstawiciele ciał opiniodawczo-doradczych, przy  współpracy z ekspertami zewnętrznymi z Fundacji Res Publica z Warszawy. Podczas tworzenia dokumentu wykorzystano wnioski z Raportu DNA Miasta: Polityka Kulturalna Koszalin 2016 i Koszalińskiego Kongresu Kultury oraz wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych w środowisku artystycznym i wśród mieszkańców Koszalina.

Poniżej prezentujemy dokument docelowy wraz z formularzem, na którym można przedstawić swoje uwagi i opinie.

Jednocześnie zapraszamy  na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 23 maja br. o godz. 17.00 w Clubie 105 w Centrum Kultury 105 w Koszalinie i poprowadzone  zostanie przez konsultanta zewnętrznego, przedstawiciela Fundacji Res Publica z Warszawy, pana Artura Celińskiego.

Konsultacje zakończone zostaną 23 maja 2017 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i podzielenia się swoimi uwagami !

1. Program

2. Formularz