II Dzień Koszalińskich Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

 

7 października 2015r będziemy obchodzili drugi Dzień Koszalińskich Organizacji Pozarządowych.

 

W wielu miastach na świecie ustanawia się takie święto w celu podkreślenia roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także ich działań na rzecz mieszkańców i rozwoju lokalnej wspólnoty.

Ideą tego dnia jest docenienie i wyróżnienie organizacji oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców naszego miasta nt. pojmowanych przez nie aktywności i działań statutowych.

Z okazji Dnia Koszalińskich Organizacji Pozarządowych 7 października 2015r  zorganizowana zostanie uroczysta Gala, podczas której wręczymy statuetkę „Koszalińskiego Lidera NGO 2015” - laureata II edycji trwającego obecnie konkursu. Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw, pomysłów i działań, które koszalińskie organizacje pozarządowe podjęły w 2014r na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta w Koszalinie, zaś realizatorem – Pracownia Pozarządowa

 Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2015r. w siedzibie Pracowni Pozarządowej, przy ul. Dworcowej 2
w Koszalinie.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.pracowniap.org.pl