Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Mieszkańcy Koszalina!

Głównym celem budżetu obywatelskiego jest długofalowa edukacja obywatelska, włączanie mieszkańców we współdecydowanie, motywowanie do spojrzenia na miasto jako dobro wspólne, w końcu – budowanie tożsamości i wspólnoty lokalnej.

Mając to wszystko na uwadze, po 4 latach wdrażania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, postanowiliśmy przeprowadzić aktualizację zasad jego realizacji w naszym Mieście.

Poniższa ankieta jest elementem ewaluacji dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie. Zachęcamy Państwa gorąco do zastanowienia się i wyrażenia swojej opinii na temat mocnych i słabych stron jego dotychczasowej realizacji, przedstawienia Waszych oczekiwań oraz propozycji zmian, które będziemy mogli wprowadzić w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii, ponieważ chcemy by sposób przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Badanie potrwa do 14 maja br.

Dziękujemy za każdą opinię.

Ankieta ewaluacyjna