DNA Koszalina - Tworzymy Strategię Rozwoju Kultury

Ponad dwa lata po uchwaleniu Strategii Rozwoju Koszalina, władze miasta stają przed nowym wyzwaniem – stworzeniem Strategii Rozwoju Kultury. Dobre planowanie przyszłości nie może się jednak obyć bez diagnozy teraźniejszości. W ramach badań DNA Miasta prosimy Państwa o wypełnie poniższej ankiety.

DNA Miasta to specjalny program Res Publiki mający na celu poprawę jakości miejskich polityk kulturalnych w Polsce. Od 2009 roku pracujemy dla społeczności polskich miast – organizujemy debaty, publikujemy artykuły i co najważniejsze – prowadzimy unikatowe badania pokazujące to, jak w rzeczywistości wygląda stan polityki kulturalnej w samorządach. Takie badania prowadziliśmy w Słupsku czy Gorzowie Wielkopolskim, a od początku listopada prowadzimy je w Koszalinie. W lutym przyszłego roku opublikujemy raport podsumowujący nasze działania, zebraną wiedzę i rekomendacje dotyczące przyszłego kształtu polityki kulturalnej Koszalina.

W ramach diagnozy polityki kulturalnej Koszalina przeprowadzamy wywiady z najaktywniejszymi przedstawicielami środowiska kulturalnego m.in. reprezentantami miejskich instytucji kultury, przedstawicielami Urzędu Miasta oraz Rady Miasta, członkami organizacji pozarządowych działających na polu kultury, przedstawicielami twórców i animatorów miejskiej kultury czy dziennikarzami piszącymi o kulturze. Analizujemy także Strategię Rozwoju Kultury oraz inne dokumenty zastane m.in. sprawozdania roczne z działalności czy dokumenty budżetowe z lat 2010-15 pod względem znaczenia przypisywanego w nich kulturze.

Diagnoza polityki kulturalnej nie może się też obejść bez udziału wszystkich zainteresowanych. Wiedza  mieszkańców jest dla nas niezwykle istotna, dlatego zachęcamy do wsparcia nas w badaniu.

Link do ankiety

Dziękujemy za udział w badaniu!