Budżet Obywatelski - Zapraszamy do głosowania!

Szanowni Państwo,

Koszaliński Budżet Obywatelski wszedł w ostatni etap. To Państwo zadecydujecie, które projekty zostaną zrealizowane.

Zapraszamy do głosowania!


1. Lista punktów do głosowania

2. Lista projektów do głosowania

3. Ankieta konsultacyjna do druku

4. Jak głosować

5. Głosowanie elektroniczne

6. Ogólne informacje oraz terminarz