Budżet Obywatelski - Aktualności

Tablica opisująca inwestycję zrealizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do kolejnego etapu prac na tegorocznym Koszalińskim Budżetem Obywatelskim. W pierwszym etapie mieszkańcy złożyli 73 projekty, z których 70 spełniało kryteria formalne. W wyniku zbieżności zakresu niektórych z nich, autorzy podjęli decyzję o połączeniu swoich pomysłów na Koszalin. W 6 przypadkach z dwóch lub więcej „bliźniaczych” projektów powstały projekty połączone. Do oceny merytorycznej poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie przesłano tym samym 63 projekty, które zostaną zaopiniowane do 20 sierpnia 2015 r.

Projekty, które uzyskają pozytywną opinię wydziałów, zostaną przekazane pod obrady Rady Budżetu Obywatelskiego. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie tego gremium odbędzie się 25 sierpnia (wtorek), o godz. 15.30 w restauracji City Box (Rynek Staromiejski).

Lista projektów

Skład Rady Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie ws. powołania Rady Budżetu Obywatelskiego

Zapraszam do śledzenia prac nad Budżetem!

Piotr Jedliński