Archiwum

Strategia Rozwoju Koszalina

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że powołany przeze mnie Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalina zakończył prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Koszalina. Uwzględniliśmy opinie mieszkańców uzyskane  w badaniu przeprowadzonym przez Urząd Miejski  w  czerwcu 2012 r. oraz uwagi i opinie zgłoszone podczas konsultacji społecznych „Diagnozy społeczno – gospodarczej miasta Koszalina” oraz „Założeń strategicznych” przeprowadzonych w październiku 2012 r.