Rada wybrała projekty

9 września br., na ostatnim posiedzeniu, Rady Budżetu Partycypacyjnego jej członkowie dokonali wyboru 20 projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w dniach 23 września-13 października.