Projekty po ocenie formalnej

W czasie spotkania Rady Budżetu Partycypacyjnego zaprezentowana została lista 37 projektów pozytywnie ocenionych przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miejskiego. Pozostałe projekty (18), niestety nie przeszły weryfikacji formalno – prawnej. W spotkaniu oprócz członków Rady Budżetu Partycypacyjnego wzięli udział dyrektorzy wydziałów oceniających projekty, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Koszalina. Podczas spotkania Rada przyjęła regulamin prac, dyskutowano nad zasadnością realizacji niektórych projektów. Lista 20 projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym, ogłoszona zostanie po kolejnym spotkaniu rady, które zaplanowano na 9 września 2013 roku o godzinie 16.00 w sali 300 Urzędu Miejskiego.

Lista pozytywnie ocenionych projektów (autor, tytuł):

 1. Rada Osiedla ,,Nowobramskie” w Koszalinie - „Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej w Koszalinie”
 2. Klub seniora przy Radzie Osiedla Rokosowo - „Rewitalizacja Parku na Rokosowie”
 3. Mańkowski Grzegorz - ,,Siłownie zewnętrzne”
 4. Paweł Bułło - „Chodnik: Słowackiego – Śródmieście”
 5. Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej – dr D. Magierek, dr M. Sikora–Gaca - ,,Europejskie Centrum Pracy i Planowania Kariery”
 6. Ewa Dobrzańska - „Remont Boisk w kompleksie rekreacyjno – sportowym na Osiedlu Bukowe”
 7. Dr Marek Górka, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Politechnika Koszalińska - ,,Lider czy menadżer? Przywództwo w czasach kryzysu.”
 8. Dr Marek Górka, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Politechnika Koszalińska - ,,Bezpieczeństwo publiczne w Koszalinie”
 9. Kamila Wójcik, Kacper Wiśniewski, Igor Karolak, Karolina Kossmann, Aleksandra Pulkowska, Krzysztof Kucab - ,,Budowa boiska przy I LO im. ST. Dubois w Koszalinie”
 10. Konstancja Śliżewska - ,,Koszalin w 3D”
 11. Monika Łopińska – Mlonek - ,,Bezpieczne schody dostosowane dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami”
 12. Błażej Papiernik - ,,Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży”
 13. Wanda Szuster - ,,Kompleks rekreacyjno – sportowy przy ul. Spasowskiego 2 - 4”
 14. Stowarzyszenie Muzyk przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie - ,,Zakup i montaż instalacji nagłośnieniowej w Auli koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz celem realizacji akcji koncertowych na rzecz mieszkańców Koszalina.”
 15. Rada Osiedla ,,Śródmieście” - ,,Deptak na ul. Heleny Modrzejewskiej”
 16. Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe ,,Roweria” - ,,Budowa 750m wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie północnej ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Traugutta  kierunku centrum miasta w ramach istniejącego szerokiego chodnika i częściowo zieleńca.”
 17. Stowarzyszenie „Aperto” - ,,Prowadzenie biura Porad Obywatelskich w Koszalinie”
 18. Maria Kaszubowska - ,,Tymczasowe oświetlenie drogi”
 19. Rada Osiedla ,,Rokosowo” - ,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej wokół Klubu Osiedlowego Zacisze i pomieszczeń RO Rokosowo wraz z aleją lipową prowadzącą do obiektu”
 20. Karolina i Maciej Wogórk - „Nasze na zawsze”
 21. Adam Siepracki - „Elementy małej architektury na terenie Koszalina”
 22. Bogdan Szerszenowicz - ,,Port Koszalin”
 23. Zofia Szreffel - ,,Nauka tkania gobelinów”
 24. Halina Zaremba - ,,Filharmonia – zdrowiem i życiem dla seniorów”
 25. Rafał Siwek - ,,Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika”
 26. Paweł Znyk - ,,Wake Park Koszalin”
 27. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Bronka, Rada Rodziców II LO, Rada Pedagogiczna II LO w Koszalinie - ,,Bronek I”
 28. Adam Ziętek - Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki  - ,,Przystanek kolejowo – rowerowy przy ul. Gnieźnieńskiej”
 29. Zespół Szkół nr 2 im. St. Lema w Koszalinie - „Szkolny ogródek meteorologiczny GLOBE w Zespole Szkół nr 2 im. St. Lema w Koszalinie”
 30. Krystyna Chudzikiewicz - ,,Ogród muzyki – magiczne miejsce miasta”
 31. Wiktor Dackiewicz - ,,Budowa ścieżki rowerowej na ul. Wojska Polskiego”
 32. Łukasz Drążkiewicz - ,,Wymiana chodnika przy ul. Kostenckiego”
 33. Mateusz Owsianny - ,,Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego i Dzierżęcińskiej”
 34. Anna Wanatowicz - ,,Zagraj w: Koszalin”
 35. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Oświata” - ,,Poprawienie estetyki trawnika miejskiego poprzez utwardzenie płytami jumbo”
 36. Krzysztof Stosio - ,,Bezpieczne Osiedle I”
 37. Krzysztof Stosio - ,,Bezpieczne Osiedle II”