Nabór projektów i Rada Budżetu

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński zaprasza do udziału w pracach Rady Budżetu Partycypacyjnego, której głównym zadaniem będzie ocena projektów przygotowanych i zaproponowanych przez mieszkańców Koszalina. W jej skład oprócz ekspertów wejdzie 15 mieszkańców miasta. 

Zgłoszenia można przesłać od 10 do 28 czerwca 2013 roku, na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75 – 007 Koszalin, pokój nr 203 lub na adres e-mail: kamil.bednarz@um.man.koszalin.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe: telefon, adres e-mail, adres do korespondencji oraz krótkie uzasadnienie swojej kandydatury (max. 100 słów). W przypadku większej liczby chętnych, członkowie Rady zostaną wyłonieni w drodze losowania.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 3488608.

 

Natomiast od 3 do 28 czerwca 2013 r. w naszym mieście odbywa się nabór projektów do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2014.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, w Biurze Komunikacji Społecznej (pok. 201) oraz na stronie internetowej www.obywatelski.koszalin.pl. Można go złożyć w wyżej wymienionych miejscach lub elektronicznie przesyłając na adres: kamil.bednarz@um.man.koszalin.pl.

Prezydent  zaprasza do przedstawienia własnego pomysłu na rozwój miasta.