55 pomysłów na miasto

55 pomysłów Koszalinian na miasto


Do piątku, 28 czerwca 2013 roku, do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 55 projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. Większość z nich wpłynęła w ostatnich godzinach wyznaczonego terminu. Pomysły mieszkańców są bardzo różne, wpłynęło kilka propozycji przeprowadzenia szkoleń, konferencji, warsztatów, jednak najwięcej projektów dotyczyło estetyki miasta oraz budowy małej architektury, budowy chodników, ścieżek rowerowych oraz budowy placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych.

 W tym samych czasie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje kandydatury do Rady budżetu partycypacyjnego, która będzie opiniować i wybierać projekty, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Dla mieszkańców w Radzie przewidziano 15 miejsc. Zgłosiło się 28 kandydatów. Ostateczny skład rady zostanie wyłoniony w drodze losowania, które odbędzie się 8 lipca 2013 roku o godz. 11.00 w sali 300 Urzędu Miejskiego. 

W załączniku lista wszystkich zgłoszonych projektów wraz z opisami.